Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ðảng bộ xă Dak Ha lĕ rơm lôch jêh ndâk tâ rbŭn tơm

26/03/2020 14:52 G3T+7

Ðảng bộ xă Dak Ha dơi N’qual ủy Dak Glong ruah ndâk tâ rbŭn tơm tâm xă, năm kan 2020 – 2025 gơi nchŭn nau bên ntĭm gai rbŭn ăp ntŭk tâm bon lan lam n’qual. Tât abaơ, Ðảng bộ xă Dak Ha lĕ rơm uĕh ăp ntil nô nau pah kan, pah kan lôch jêh ăp ntil nau kan kh’lay gơi ndâk lôch uĕh rbŭn têh ta lơ 26 – 27/3/2020.

Ðah bu nuyh ruah kan ta năm kan mhe aơ, Ðảng bộ lĕ joi ruah nê nê, ân di ma nau kan, nŭm r’noh bu nuyh kan, nau dăp kan di; mbơh hưn ăp kan bộ gĕh nuih n’hâm pah kan uĕh – gĕh nau blau, lĕ nuih n’hâm ntĭm gai ta nau pah kan, tâm di ma nau kan mhe abaơ. Bơh đah nĕ, xă lĕ dơm âk pa nô, nau moh kan, tâm nĕ gĕh mbơh hưn ta n’gâng kan bâr ngơi gơi mbơh ân ăp Bu nuyh bon lan gĭt, tâm nĕ gĕh mpeh bon lan iê bu nuyh dơi gĭt nau kan kh’lay tâm nau kan chính trị aơ ta xă…

Bu nuyh bon lan thôn 3 ndâk n’gar mbăh gơi mbơh hưn rbŭn têh Ðảng

Nau kan mbơh hưn rbŭn têh Ðảng bộ xă tâ V, dơi pơk kan huy lam tâm xă

100% r’noh r’năk bu nuyh bon lan ta bon Kon Hao kât siăm kơ Bri dak wơt nau m’ak rbŭn têh

Tĕng nau kan kuăl jă bơh n’gâng kan bri dak, bu nuyh bư mir lĕ n’hâm suan pah kan, tâm rlong tâm nau kan gơi wơt nau m’ak Rbŭn têh Ðảng bộ

Mai Anh

1,185
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.