Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Dak Mil bư tơm tâm nau kan n’jrăng, n’gang tưp nau ji Covid-19

20/02/2020 13:41 G2T+7

N’qual Dak Mil gĕh trong n’har bri jong 46 km, tâm dăch đah n’gor Mondulkiri (Drôn), Mpông n’har bri Dak Peur n’hanh 2 xă n’har bri Dak Lao n’hanh Thuận An.

Tâm ăp pơh lĕ lăn, n’qual Dak Mil lĕ nchŭn n’hâm suan ndâk ăp ntil nau kan gơi n’jrăng n’gang tưp nau ji trong sruh n’hâm (Covid-19), gơi uĕh lăng săk jăn ma bu nuyh bon lan: ndâk bư ntŏk n’king uănh bu nuyh gĕh nau ji đah ăp ntil măy, wâl jrô kan gơi săm bu nuyh bon lan lah gĕh tưp nau ji; n’hao nau kan n’jrăng, n’gang nau ji ta mpông n’har bri, mpeh dăch n’har bri… Bơh đah nĕ, n’qual way mbơh ntĭm, mbơh hưn nô nau ji aơ tât ma bu nuyh bon lan, tâm nĕ gĕh bon lan kon bu nong iê bu nuyh pah kan ân di nau ntĭm n’jrăng, gơi uĕh tâm nau kan n’jrăng, n’gang nau ji tĕng nau ntĭm n’gâng kan y tế.

N’gâng kan tâm n’qual krih dak si gơi bư khĭt ka man ăp rdeh luh lăp hăn rŏ trong ta mpeh n’har bri

Bon lan bu nong iê bu nuyh ta xă Thuận An dơi bu ntĭm nau kan n’jrăng n’gang tưp nau ji trong sruh n’hâm

Yor dơi bu ntĭm, bu nuyh Bu Nong ta bon Bu Dak, xă Thuận An lĕ gĭt tho ti đah sa bu gơi n’jrăng tưp nau ji

Y Krắk

1,740
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.