Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đăk Glong trâu saz bangx cơ sơv vâts tsât tsuô shông cơưv yaz

22/08/2019 09:45 G8T+7

Hlang tsuô shông cơưv yaz 2019 -2020, txix cxênhx cơưv mâmx non txus phôv thông tangs nro hênhx Đăk Glong nhangx xangv muôx li 19.149 shuv xinhz, cxangz 1.260 tus cưr so li shông cơưv uô ntêx. Hur ntơưv, shuv xinhz minhx cxưx nênhs tsơưs zos 11.689 lênhx, txir 59%.

Tsơưv njiz ntâu phiv liv tangz sis nganhx Zor zux hênhx tưz trâu saz hâux lưv uô truôx khor tsêr cơưv, cxangz ndê cơ sơv vâts tsât. Txix cxênhx mâmx non txus cxênhx cơưv II muôx 80 qangr tsêr cơưv ntơưv 37 tsêr lo cxiv tsang yaz. Ntơưv chor cơ sơv zor zux, ntâu công trinhx, hangs mux pangz mangx xưs li thư viêns, yangr tax, langx cangz mox nhex… lo cxiv tsang, khu đrul tangs nro pênhr muôx li 1 tiv nhiax.

​​​​​​​​

Shông cơưv 2018-2019, hênhx tưz đâux tư jê 60 tiv nhiax cxiv tsang cxangz chor qangr tsêr cơưv yaz

​​​​​​​​​​

Chor hangs mux pangz mangx xưs li trôngx lôngl, langx cangz, yangr uô si… tưz lo đâux tư cxiv tsang

​​​​​​​​

Zor viên mâmx non bangx cxuô zangv sir zôngv kra cơưv tsuô nhuôs zâu chuôz shông cơưv yaz

​​​​​​​​​​

Zor viên xuôs têk uô thangx tsangv cơưv shuv, uô si văn hoar minhx cxưx nênhs tsơưs tsuô shông cơưv yaz

Hồ Mai

3,469
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.