Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Dak Glong nsrôih rơm ndu ndơ dŏng ntĭm nti tâm năm nti sam bŭt mhe

22/08/2019 09:45 G8T+7

Lăp năm nti mhe 2019 -2020, ntơm bơh wâl sam bŭt kon se jê tât ta wâl sam bŭt gưl III lam n’gor Dak Glong mĭn lah gĕh tâm 19.149 kon se nti sam bŭt, hao 1.260 kon se đah năm nti sa ơm. Tâm nĕ, kon se nti sam bŭt bu nong iê bu nuyh lah 11.689 bu nuyh, gĕh lơ 59%.

Gĕh âk nau jêr khă nĕ N’gâng kan ntĭm sơm n’qual lĕ nsrôih pah kan ndâk bư uĕh wâl sam bŭt n’hanh jrô nti, r’gâl mhe ndu ndơ dŏng ntĭm nti. ntơm bơh wâl sam bŭt kon se jê tât ta wâl sam bŭt gưl II gĕh 80 jrô nti bơh 37 wâl sam bŭt bư mhe. Ta ăp ntŏk ntĭm sơm, âk ngih wâl, jrô dŏng ntĭm nti gĕh jrô manh sam bŭt, nglan wâl sam bŭt, m’pêrr… dơi bư uĕh, nkra tay đah r’noh prăk dŏng bư tâm du r’me prăk.

​​​​​​​​

Năm nti 2018 – 2019, n’qual lĕ dŏng 60 r’me prăk ndâk bư tay ăp jrô nti mhe

​​​​​​​​​​

Ăp ntil bơh pĭt gĕh mpêr, n’gar, nglan wâl sam bŭt ât dơi bri dak ndâk bư mhe

​​​​​​​​

Nai ntĭm wâl sam bŭt kon se jê rơm ndu ndơ nti ân kon se jê lăp năm nti mhe

​​​​​​​​​​

Nai ntĭm bư êng ntŏk nti, ntŏk pâl tâm di ma nau way bu nong iê bu nuyh ân năm nti sam bŭt mhe

Hồ Mai

3,471
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.