Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đăk D’rông cxiz chênhr môngl uô cêr mox nhex jêx jos

06/06/2019 10:02 G6T+7

Hur shông 2019, xar Đăk D’rông (Cư Jut) muôx cêr hoaix cxiv tsang 4 km cêr mox nhex jêx jos haz 2 km cêr câp phôir.

​​​

Cêr lo luôv mox nhex zuôr pangz mangx uô hlôngr yaz ndêx muôl jêx jos ntơưv Đăk D’rông

Chênhr mangx phuôz chuô zôngx ziv, chor hnuz jê nuôr, chinhr cuênx haz pêx xinhv hur xar tưz môngl cxiv tsang cxuô ntu cêr. Ntâu txux cêr môngl lus cêr chuôz hoaix hur shông tưz cơ banv uô tar, pangz mangx nhu câux môngl lus ntơưv pêx xinhv trôngx qơư.

Lê Phước

2,404
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.