Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tiv zix Lêr hôix Tav Taix Phanr ntơưv nênhs Hoa

26/01/2018 14:02 G1T+7

Tav Taix Phanr (lêr thor nox kangz nhoz jông) zos lêr hôix dân jan truênx thôngr ntơưv nênhs Hoa, lo uô tsô hâur shông yaz dương lix; chia thor cuôs nangs chuô huv, kôngz lông jông, điv têk điv tơư tsuô chor anh hungx liêtx sir…

Nuôr zos lêr truênx thôngr lo uô hur 2 hnuz tror sâuv, đrul ntâu nghi thưc xưs li lêr hlơưr shangz; lêr tos tsưr xinhz; lêr thor shông lâul; lêr nuir đao, đhâu har txưr hluôr tơưk; lêr thor điv têk điv tơư… Vâtx phâmv côngv tsưr xinhz zos iz tus nhux đăngs haz iz tus buô. Thâuv uô lêr, chor txir nênhz (phap sư) zuôr biêuv diênr chor nghi thưc cênhz kênhx đtuôl. Iz nghi thưc muôx iz jăngx lus nênhz. Iz făngz thor nox kangz nhoz jông, lêr hôix nuôr tsinhv thor điv têk điv tơư tsuô chor plil, âm binh zos Tôv Công thânx cangr.

Chox uô chuôv lêr zos chor txir nênhz lo hu nhoz chor qơư côngx đôngx nênhs Hoa

Ntơưv khâuz ndơưk txus chor lêr vâtx côngv por lênhx muôx ntâu zangv maux

Pêz luz kror trôngx tsinhv lo uô ndangx cangz, lu ntâu lus Haor has txus côngs, đưc, sưx hiênv linh, ndu txax njil

Pangz đruôl, kênhx cênhz uô cê, pangz chor txir nênhz biêuv diênr chor nghji lêr

Cxuô lênhx sâu saz xangr ntơưv zus tsuô sâuv đaiv ntơưr laz

Chor txir nênhz thor cuôs têz qơưs tax tul, pêx xinhv nox kangz nhoz jông

Ndix nxêz lo uô ntơưv shông cênhz ntâu cangx ntâuz – zos qox tuôv xangz saz xangr ntơưv tuôz nênhs txus chor tsưr xinhz

Mỹ Hằng

3,079
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.