Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lĕ ma nau uĕh Rbŭn bư brah Tả Tài Phán bơh bu nuyh Hoa

26/01/2018 14:02 G1T+7

Tả Tài Phán (bư brah dăn ân đăp mpăn nau rêh” lah du nau rbŭn bư brah ntơm kal e bơh bu nuyh Hoa, way dơi ndâk ta mông năm mhe lơ dương; dơi dăn ân mih uĕh siăl uĕh, tơm tăm hao jêng, uĕh huêng ngăt m ăp ka han rmanh, huyêng bu nuyh khĭt sĭt ka lơ trôk…

Aơ jêng tâ rbŭn bư brah kal e dơi pơk kan tâm 3 nar, đah ăp ntil nau bư brah tâm ban su nhang; bư brah wơt brah yang; bư brah ân du nuyh ranh rêh zŏ, găn dak rlai; bư brah ân huêng ngăt bu nuyh khĭt dơi kao sit ka lơ trôk… Ndơ dŏng bư brah gĕh du mlâm ndrôk n’hanh du mlâm sur. Ta tâ bư brah, ăp bu jâu bư brah lah yang gơi goh gâr, u n’hôm. Ăp ntil nau bư brah gĕh dơi bư êng ang. Bơh đah bư brah dăn nau rêh đăp mpăn, nau rbŭn bư brah aơ hôm dăn huyên ngăt bu nuyh khĭt dơi kao sĭt hao ka lơ trôk, yor ăp Brah yang mât uănh.

Bu nuyh ndjôt bôk leo bư brah lah ăp bu jâu dơi bu jă tâm ăp ntŏk hăn tâm bon lan bu nuyh Hoa

Ntơm bơh kho ao nchoh mbăn tât ta ndơ dŏng bư brah dơi bu nkra uĕh

Pe n’har têh dơi ndâk nkra n’khăn tâm ban, blir âk nau nchih sam bŭt Hán gơi r’nê n’hâm soan, nau mpơl săk, ka gĭt ma brah yang

Phung goh gâr, uh n’hôm, kơl ăp bu jâu bư brah lah yang ta nar aơ

Ăp bu nuyh nchih nau dăn gơi brah yang ân nau rêh đăp mpăn

Ăp bu jâu bư brah dăn ân đăp mpăn bri dak, nau rêh bu nuyh bon lan

Tơm si ndâk dơi bu nkra tă bơh tơm gle ndrel ma siăm – jêng ntŏk bư tâm rnglăp nau dăn kon bu nuyh tâm nau rêh tât ma ăp brah yang

Mỹ Hằng

3,110
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.