Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chiênr binh lâul Nông Văn Pengx uô cinh têr coz

25/07/2019 14:57 G7T+7

Zơưv Nông Văn Pengx (zus shông 1947), minhx cxưx Zir, nhoz jos 8, xar Đăk Ha (Đăk Glong) zos lênhx chiênr binh lâul uô cinh têr coz.

Shông 1970, zơưv môngl uô tuz tros ntơưv xênhr Cao Băngx, môngl ntâus tsangv tir Mir ntơưv chiênr trươngx Quangv Tris shông 1972 – 1974. Shông 1974, zơưv mangl mos haz lo lus tsêr, nhênhx chêr đôs thương binh hangx 4/4. Txus shông 2004, zơưv đrul chuôz zis tuôx Đăk Nông uô nox. Phat hui phâmv tsât bôs đôis Zơưv Hôx, zơưv nrar, cơưv tsưr ziv tsinhz tas haz sâuv ntơưr bor chia phuôv tsangr cinh têr chuôz zis. Txus nuôr, chuôz zis zơưv muôx 6 ha angr chos cax phê, phưx txoz haz ntông nox txir. Iz shông yưx chi phir, zơưv chuôz zis sâu lo yangx 300 chơưx nhiax.

Chiênr binh lâul Nông Văn Pengx chênhr phangx ntuô đrox đu lus chia cax phê hlu, phuôv tsangr jông

1.000 tsoz phưx txoz ntơưv zơưv chuôz zis hluz jông haz txi ntâu txir

Zơưv zus yênhx puô tus keiz chia lo tuô nox

Zơưv Pengx kra tsưr ziv tu phưx txoz tsuô tuz nhuôs

Zơưv lo Têz qơưs khơưs puz Hui Chương hangx Iz haz ntâu phênhv nux

Mai Anh - A Trư

3,957
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.