Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ka han rmanh Nông Văn Pèng blau wăng sa

25/07/2019 14:57 G7T+7

Che Nông Văn Pèng (deh năm 1947), bu nong Tày, thôn 8, xă Dak Ha (Dak Glong) lah du huê ka han rmanh blau wăng sa.

Năm 1970, che lăp bư ka han ta n’gor Cao Bằng, hăn tâm lơh đah My ta ntŏk tâm lơh Quảng Trị năm 1972 – 1974. Năm 1974, che gĕh bu panh jêh rĭ thơ luh bư ka han, dơi bri dak kơl lơp ka han rmanh 4/4. Tât năm 2004, che n’hanh ma r’năk păng hăn ta Dak Nong rêh. N’hao uĕh nuih n’hâm Ka han Wa Hồ, che mĭn joi, nti ôp nau bên ta sam bŭt báo gơi bư hao nau wăng sa tâm r’năk. Tât abaơ, r’năk che lĕ gĕh 6 hec ta neh tăm ca phê, tiêu n’hanh tơm tăm sa play. Ăp năm jêh ntrŏk prăk dŏng pah kan lor, r’năk che gĕh n’sĭt lơ 300 r’keh prăk.

Ka han rmanh Nông Văn Pèng chik gâ gơi ca phê ngăch jêng

1.000 gâng tiêu tâm r’năk che tăm jêng n’hanh gĕh âk ngăn play

Che rong lơ rhiăng mlâm djăr gơi plăch r’gâl nau rêh

Che Pèng mbơh hưn nau bên mât mray tơm tiêu ân kon sau

Che dơi Bri dak ân ndơ r’nê Grat tâm lơh tâl Ngoay n’hanh âk ntil nau r’nê êng

Mai Anh - A Trư

3,953
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.