Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chiênr binh lâul Nguyễn Quốc Phùng hlang txov nhev nde trux

06/08/2020 11:11 G8T+7

Môngl uô tuz trok shông 1971, zơưv Nguyễn Quốc Phùng nhoz jos 3, xar Đăk Buk So (Tuy Đưc) chox hur zus chêr moz tsât lov ja cam.

Đrul tinh thânx ntơưv tuz trok zơưv Hồ, zơưv tsinhr sir jul ndê trux, cxiv tsang nênhx yaz. Zơưv cênhz pux xair hâux lưv huv trâu zus đăngs jul li chuz chơưr-zus buô. Zos li, iz shông zơưv oz hnav txir sâu lo yangx 100 chơưx nhiax. Zơưv tsinhv trâu saz môngl côngv ntâu hoax đôngs tsôngv langx, uô hâux lưv pangz chor nênhs mangl tsât lov ja cam sâuv thangx tsangv hênhx.

Tsơưv muôx ntâu moz đhâu 2 phangx nênhs, tangz sis zơưv nde trux cxiv tsang chuôz zis vangv mênhx

Zơưv Phùng trâu saz uô nox, phuôv tsangr chuôz thênhx truôx

Đrul mênhx hâu zos Phor Tsuv tinhx Hôix nênhs moz tsât lov ja cam hênhx Tuy Đưc, zơưv tsinhr môngl yangv, đênhr saz nênhs moz ja cam sâuv thangx tsangv

Zơưv khơưs nux, pangz chuôz zis nênhs moz ja cam txov nhev xar Đăk Buk So

Nguyễn Nam

2,305
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.