Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ka han rmanh Nguyễn Quốc Phùng nsrôih nau jêr bư hao tâm nau rêh

06/08/2020 11:11 G8T+7

Lăp bư ka han năm 1971, che Nguyễn Quốc Phùng ta thôn 3, xă Dak Bŭk So (Tuy Ðức) gĕh nau ji dak si khih da cam tâm săk jăn.

Ðah nuih n'hâm bu nuyh ka han che Hồ, che mô rlu nsrôih tâm nau rêh, ndâk tay nau rêh mhe. Che n'hanh ur kon ruah nau pah kan ân di tĕng n'hâm suan lah kan n'gon ndrăng - rong sur. Yor nĕ, ăp năm r'năk che gĕh n'sĭt rlau 100 r'keh prăk. Bơh đah nĕ che nsrôih pah kan tâm bon lan, kơl âk bu nuyh gĕh nau ji dak si khih da cam tâm lam n'qual.

Gĕh âk nau ji hôm tâm săk jăn bar chhât năm aơ, khă nĕ che nsrôih ndâk njêng nau rêh uĕh lăng

Che Phùng nsrôih pah kan, gơi đăp mpăn nau rêh tâm r'năk sa

Ðah nau pah kan bư Groi kô ranh N'gâng kan bu nuyh gĕh nau ji dak si khih da cam n'qual Tuy Ðức, che way khâl ôp, n'hưch nuih n'hâm ăp bu nuyh gĕh nau ji dak si khih da cam tâm lam n'qual

Che ân ndơ, kơl r'năk bu nuyh gĕh nau ji dak si khih da cam ta xă Dak Bŭk So

Nguyễn Nam

2,308
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.