Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ka han rmanh Lương Ngọc Quân

13/02/2020 10:26 G2T+7

Ka han rmanh Lương Ngọc Quân (deh năm 1949), bu nong Tày ta thôn 8, xă Cư K’nia (Čů Jŭt) lah du huê bu nuyh gĕh nau pah kan uĕh gơi kon sau nti n’hanh tĕng kơt kan. Năm 1966, che Lương Ngọc Quân lăp bư ka han n’hanh nti ren ta n’gor Thái Nguyên.

Năm 1969 – 1975, che hăn tâm lơh ta Quảng Trị - Quảng Ngãi – Bình Ðịnh n’hanh tâm lơh ta Mpeh Nam sŏk kluôm lĕ neh ntu bri dak bu pit; Năm 1979, tâm lơh ta mpeh n’har Bri Việt-Khêch. Jêh dơi tâm lơh su đăp mpăn, che dơi bu đă hăn nti, jêh rĭ pah kan tay tâm mpôih ka han tât năm 1989 jêh rĭ rlu ranh.

Năm 1996, che n’hanh ma r’năk hăn ta Dak Nong rêh n’hanh ndâk njêng nau kan. Tĕng nau che mĭn năm mô hôm gĕh nau tâm lơh tâm su tât ta năm rlu ranh, che lĕ n’hâm suan pah kan, bư hao nau wăng sa, ndâk njêng r’năk uĕh lăng n’hanh jêng du huê bu nuyh gĕh nau pah kan uĕh gơi kon sau nti kơt.

Kon sau dŭt nau ŭch, iăt Ka han rmanh Lương Ngọc Quân n’kôch nau tâm lơh tâm su kăl e

Ur sai Ka han rmanh Lương Ngọc Quân prăp mray Huân, Grat tâm lơh kăl e gơi bư ndơ dŏng kah gĭt nô nau tâm lơh tâm su

Năm âk khă nĕ Ka han rmanh Lương Ngọc Quân n’hanh ma r’năk tăm gĕh 5 hec ta ca phê, tiêu, điều… gĕh n’sĭt tâm nau pah kan tâm 500 r’keh prăk du năm

Ka han rmanh Lương Ngọc Quân r’văt dĭng dak gơi tŏ dak truh ta tơm tiêu

A Trư-Y Krăk

1,676
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.