Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cuc vans thos

09/02/2017 13:42 G2T+7

Iz cxa yuôx ntơưv cuc vans thos chor trươngx hơpx hur kangz nuôr:

Pangx cuc vans thos

+ Thox plăngz: Pangx cuc vans thos 20g tuôr lưx shơư thangx njêr, chuz hur mor chia hâuk.

+ Cxangz nzir puv cêr: Pangx cuc vans thos 20g, saz kaz 50g tsuôr mol uô nox.

+ Gru poz: Pangx cuc vans thos 20g, pangx tâuz ntông txir 10g, jâuz pux huv đơưz 10g, thangx phenx 20g. Cxuô zangv ntơư zôngv nhôngl nzuôr hur tuôr lưx tso hur ntiv thangx phenx. Chuz kuôl đêx 10 -15 phut. Chia txas, tuôr lưx, cxangz đêx kê cuô hâuk uô 2-3 jas iz hnuz.

H'Mai (suckhoedoisong.vn)

703
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.