Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Play sa uĕh ma n’hâm suan bu nuyh gĕh nau ji âk ngi tâm dak m’ham

12/09/2019 15:37 G9T+7

Bơh đah dŏng dak si ngêt he mpât săk jăn ăp nar, gĕh nau ngêt sa ân di gơi săm nau ji âk ngi tâm dak m’ham.

​​

Ăp ntil n’ha dŏng sa trau, play gĕh play jiăm, rpŭng, kần tây, táo, prit, kiwi, ca rôt… dơi dŏng săm nau ji âk m’ham tâm dak m’ham

+ Play jiăm bư hao HDL-cholesterol,, suy kơl bư trŭnh cholesterol n’hanh njrăng nau chah trong dak m’ham, n’jrang n’gang nau ji kât dak m’ham tâm săk jăn.

+ Jiăm tây bơh đah bư trŭnh cholesterol tâm m’ham, săm nô nau klăch chah trong dak m’ham lah hôm dơi bư trŭnh nau mbrĭr tâm ban aspirin.

+ Sup lơ n’dik, gĕh âk ntil chất sơ, bơh đah nĕ lah gĕh âk vitamin, dak n’hanh tâm nĕ gĕh flavonoid. Flavonoid lah du ntil chât bư kloh trong dak m’ham chuăt, dơi bư trŭnh cholesterol kât iang ta trong dak m’ham.

H’Mai (t.h)

321
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.