Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Kông ti Nhôm Dak Nong - TKV răk rong uĕh ân ma kông nhân pah kan

25/04/2019 19:37 G4T+7

Kông ty Nhôm Dak Nong – TKV (Tập đoàn Kông nghiệp Sa ônh – Drăp tâm dâng neh Việt Nam) ta xă Nhân Cơ (Dak R’lâp) gĕh 1.077 kan bộ, kông nhân viên n’hanh bu nuyh pah kan; tâm nĕ, bon lan bu nong iê bu nuyh gĕh 83 nuyh, gĕh Bu Nong, Mạ, R’đe, Mông, Tày, Nùng…

Tâm ăp năm lĕ lăn, kông ty uănh kh’lay nau răk rong nau rêh, lah uĕh nuih n’hâm ân ma kông nhân pah kan, tâm nĕ gĕh kông nhân bon lan iê bu nuyh tâm ban bư wâl gŭ ta kông nhân; kơl bư wâl gŭ ma ăp r’năk gĕh nau rêh jêr jŏk; Kông ti sŏk rdeh dreng bu nuyh tă bơh ntŏk kan tât ta wâl sông; n’gon piăng bư trau ân kah, ân gĕh nau đăp mpăn tâm nau pah kan…

Kông ti dăp rdeh wơt ndơp kônh nhân ta ntŏk ngai gơi đăp mpăn nau bĭt rdeh hăn rŏ trong, trŭnh nau jŏ mông hăn

Kông ti kơl r’năk nô Sùng A Vàng, bu nong Mông, pah kan ta Phân xưởng tho bŏk chăng 50 r’keh prăk gơi ndâk bư wâl gŭ

Gĕh n’sĭt prăk tâm nau pah kan bơh kông nhân ta kông ti abaơ lah 10 r’keh prăk du huê du khay

Kông ti pah kan ân nŭm nau kan ân ndơ sa ma ăp kông nhân pah kan tâm ntŏk gĕh âk nau khih, pah kan ka 3

Quốc Sỹ

4,167
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.