Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Kông ti Cổ phần Sam bŭt rŏ & Drăp ndơ dŏng nti ta wâl sam bŭt Dak Nong rla nar rlau n’hao nau rêh ma bu nuyh pha kan

29/04/2020 15:27 G4T+7

Lơ 1/10/2019, Kông ti Cổ phần Sam bŭt rŏ & Drăp ndơ dŏng nti ta wâl sam bŭt Dak Nong r’gâl nau kan tĕng ntil kan cổ phần gĕh 92% dŏng prăk Bri dak.

Jêh cổ phần, Kông ti lĕ n’hao ăp ntil nau kan tăch r’văt ăp ntil sam bŭt rŏ, drăp ndơ dŏng nti ta wâl sam bŭt, ndơ dŏng ntĭm kon se…, pơk huy ăp wâl kan tăch drăp, ndơ pâl, ndơ dŏng… Kông ti lĕ r’văt âk ntil sam bŭt bơh âk ntŭk ndâk njêng gơi mô hôm gĕh tăch r’văt êng sam bŭt rŏ Ntŭk ndâk njêng sam bŭt Ntĭm sơm kơt nĕ dơh.

Bơh đah nĕ, kông ti uănh kh’lay bư n’hao nau rêh ma bu nuyh pah kan. Gĕh n’sĭt prăk du huê bu nuyh kan rlau nar rlau âk: năm 2019 prăk khay bu nuyh pah kan gĕh 5,9 r’keh, âk rlau năm 2018; năm 2020 klăp mĭn lah gĕh rlau 6 r’keh prăk du khay. Ăp năm, Kông ti lĕ kơl 1- 2 khay prăk ân ma kan bộ, bu nuyh kan (prăk khay 13). Bu nuyh pah kan gĕh nau rêh o-ach dơi kông ti kơl ăp năm, ta ăp tâ rbŭn sa têt…

Ăp ntil nau kơl ma bu nuyh pah kan dơi kông ti pah kan nŭm, tâm nĕ gĕh bu nuyh pah kan măng. Ảnh: Hoài Nam

Bu nuyh pah kan ta Xí nghiệp in gĕh n’sĭt prăk đăp mpăn tâm nau pah kan. Ảnh: Hoài Nam

Kô ruanh kông ti ân kao n’hanh lah uĕh m’ak Nar Quốc tế Bu ur 8/3 ân ma phung bu ur

Bảo Ngọc

666
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.