Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau ntĭm bư sinh tố ân bah khih tâm săk jăn, uĕh ma ntô săk, uĕh ma sŏk

12/12/2019 14:06 G12T+7

+ Sinh tố táo – ca rôt – dak kam: Du ntil sinh tố dŭt ma uĕh gơi bư chăng ntô săk n’hanh mô gĕh nau ji. Yor ca rôt gĕh âk oxy n’hanh vitamin A, suy kơl bư uĕh ma ntô săk. Vitamin C tâm dak kam bư gĕh collagen ma ntô săk, suy kơl bư ntô săk he uĕh n’hanh mô gĕh rhuănh. He koh ăp ntil play aơ chê ta măy sinh tốn’hanh chê iê dak sŭt dah ŭch. Dak cam uĕh ndrel ma dak ca rôt, nĕ he ngêt kah ma mbung n’hanh nơih ngêt.

Dak sinh tố táo- ca rôt, dak kam bư uĕh ma sŏk, ma ntô săk

+ Ntil ndơ dŏng: 1 mlâm play ca rôt, 1 mlâm play táo, 4 n’hoi ca phe dak sŭt, n’gul siên dak kam.

+ Nau ntĭm bư: Koh táo n’hanh ca rôt jêng jê. Chê ta măy kĭn sinh tố jêh rĭ chê dak kam, dak sŭt. Kĭn ân hăch jêh rĭ chê bler. Nau ntênh: Lơi chê ôh sĭk gơi sinh tố gĕh âk nau uĕh ma n’hâm suan.

+Ntil nau uĕh ma săk jăn: Dak sinh tố âk 240 ml. Gĕh calorie: 161 cal; Carbonhydrate: 17g; Chất sơ: 3 gam.

Mẫn Doanh (t.h)

362
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.