Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cô Hoangx Thix Hanhs - Tôngv phux tsach đôis tiv zix

23/12/2016 09:56 G12T+7

Cô zor Hoangx Thix Hanhs, hair nênhs Nduôr nhoz Tsêr cơưv THCS Phams Văn Đôngx, thix trânr Ea T'ling (Chư Jut) uô Tôngv phux tsach Đôis tưz 7 shông.

Hur cxuô hoatx đôngs Đôis, cô Hanhs zov chênhr sis shơư zor zux cir năng tsuô shuv xinhz hur cêr uô nênhx. Lus cơưv shuv, cô Hanhs cênhz đrul zor viên chuv nhiêms kruôz hu phong tsox siz lưr, cxiv tsang chor gơưv fôngx zưs côngv ndê, pơưk fôngx zưs côngv ndê… Zos li, tsêr cơưv tưz, lo nhênhx ntâu kruôs ntơưv nganhx zor zux haz Hôix đôngx đôix xênhr, hênhx. Cô Hanhs nax shông uô tar xuât săc đangs nuv.

Cô Hanhs kra Pangz qix laz khoz đruôl

Tsov cưv ntâu uô si dân gian

Kruôz hu phong tsox shuv xinhz sâu ntơưr tsuô txir nzơưv Bôx đôix

Nguyễn Hiền

697
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.