Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cô zor Phươngs nhiav nghêx hluz shuv xinhz

09/12/2016 14:47 G12T+7

Cênhz nghêx “khoz nhuôs tâuz hâu” 15 shông txus nuôr, cô Trânx Thix Hôngx Phươngs, zor viên Tsêr cơưv cxênhx I Bi Năng Tăc nhoz xar Đăk Gănx (Đăk Mil) tsinhr trâu saz cênhz nghêx haz moz saz shuv xinhz.

Thâuv lo phênhz chuv nhiêms chor lơp muôx chôngz shuv xinhz minhx cxưx nênhs tsơưs, cô zor Phươngs tưz muôx ntâu tsưr ziv kra ntơưr huv chia pangz chor shuv xinhz pâuz ntơưr sai đhuô. Cô tsinhv zov chênhr saiz, kra cxangz nzir tsuô chor shuv xinhz tsi pâuz ntơưr. Cô tsinhr môngl txus cxuô luz tsêr kruôz ntuôs nav txir chia tuz nhuôs môngl cơưv ntơưr cxix cxuô. Zos li, chor lơp cô chuv nhiêms muôx chôngz shuv xinhz minhx cxưx nênhs tsơưs por lênhx muôx cêt cuav cơưv shuv jông. Ntâu shông lus cô zor Phươngs lo côngz zênhv zor viên kra coz cxênhx hênhx haz xênhr.

Môngl txus tsêr shuv xinhz kruôz ntuôs nav txir chia tuz nhuôs môngl cơưv ntơưr

Cô zor Phươngs zov chênhr sâu zor anr huv tsuô shuv xinhz

Kra shuv xinhz uô nuv pơưk

Nguyễn Hiền

793
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.