Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Khu moz poz mè đay, txoz ntơưv đinh lăng

14/05/2020 10:39 G5T+7

Trơưs y hocx lâul, iz făngz jông lương huyết haz khu lov viv hnox, đuô li tinhr tsât ntơưv đinh lăng tưz thôngx li nhân sâm. Iz cxa yuôx sir zôngv đinh lăng:

Blôngx haz changs đinh lăng

+ Khu moz poz mè đay, txoz: Blôngx đinh lăng kruôr 80g, lâuz 500ml đêx râu yuôr 250ml. Phaiz 2 jas hâuk iz hnuz, zôngv đrăngx đrênhk 10 hnuz.

+ Cxangz đăngs jul tsuô iz chê huv tsuô nênhs gênhl tsâus: Blôngx đinh lăng nhôngl muôx li 150 - 200g, râuz bâu muôx 200ml đêx. Muôz tangs nro blôngx đinh lăng tsuô hur lâux câuz, bul hâu tsuô, uô kangz phut puôr, chiv hâu haz đu nxênhr tsi tsês ntâu jas. Uô kangz 5-7 phut, kê cuô, lâuz cxangz muôx li 200ml đêx tsuô râuz bâu jas oz. Râuz bâu tor oz zangv đêx uô cê, phaiz 2 jas hâuk iz hnuz.

+  Muôx cuô mil uô kangz shang nhuôs: Changs đinh lăng 20g, krar nhôngl 3 bleik, lâuz 500 ml đêx râuz yuôr 250ml. Phaiz uô 2 jas hâuk iz hnuz. Hâuk thâuv yuôx tsinhv cuz, zôngv đrăngx đrênhk 5 hnuz.

H’Mai (t.h)

210
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.