Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Săm ân bah plau, chiăt yor mô tâm di ma tơm đinh lăng

14/05/2020 10:39 G5T+7

Tĕng y học kăl e, bơh đah dŏng uĕh ma n’ham n’hanh bư nĕ nau khih ta ndơ sa, ăp ntil nau uĕh tơm đinh lăng tâm ban ma nhân sâm. Ăp ntil dak si dơi bu dŏng bư tă bơh đinh lăng:

N’ha n’hanh reh đinh lăng

+ Săm plau săk jăn, ji chiăt yor mô di ndơ sa: N’ha đinh lăng kro 80 gam, nkhŭt 500ml dak gâm ân suăt hôm 250 ml. Tâm pă 2 tâ ngêt du nar, dŏng ngêt nao nao tâm 10 nar.

+ N’hao nau dăng ma n’hâm suan bu nuyh rgănh: N’ha đinh lăng nse ntơm 150 – 200 gam, gâm đah 200 ml dak. Chê n’ha đinh lăng tâm glah, kŭp ndrôp, jêh puăn prăm mnĭt pơk ndrôp wâr ân tâm ban. Tâm 5 – 7 mnĭt, trih sŏk dak, nkhŭt tay tâm 200 ml dak gơi tâm ân khuh tâ 2. Gâm ân khuh lŭk lai bar ntil dak, tâm pă ngêt 2 tâ du nar.

+ Uĕh ma dak toh jêh deh kon: Reh đinh lăng 20 gam, chia rse 3 lat, nkhŭt 500 ml dak gâm ân suăt hôm e 250 ml. Tâm pă 2 tâ ngêt du nar. Ngêt dak dôl ma duh, dŏng ngêt nao nao tâm 5 nar.

H’Mai (t.h)

208
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.