Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Khu jông kror to cul, cuz nhiaz ntơưv yuôx zôngx ziv nrar

02/07/2020 16:44 G7T+7

+ Nha đam langzz khav, tangr viêm muôx kangz hâu. Txar blôngx, tsu zuôr cuô plênhr kror moz tưz lo nzuôr hur.

Jiz mur pangz kror tơưr grax cul to tsi lux jông sei đuô

+ Cuô njêr an toanx haz lo seiz li phương phap jông hlôngr oxy già chia nzuôr kror moz.

+ Jiz mur los jông hênhr hur tuô vi khuânv haz pangz kror moz jông sei đuô. Jiz mur cich thich hês thôngr miênr jix, pangz jông sei haz tangr viêm tơưr grax.

+ Jêz txas cxuôv tsuô cxuô kror sâuv chêr, tangv siv ntơư tangr o haz txu moz. Zos xangr khu tangv siv kror cuz nhiaz, muôz iz luz jêz txas buôz tsuô kror moz haz tuôr tsês ntâu phut.

Mẫn Doanh (t.h)

478
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.