Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Săm ân bah sôt ntô săk, plach ntô săk đah ăp ntil ndơ dŏng aơ

02/07/2020 16:44 G7T+7

+ Nha đam uĕh ma ntô săk, n’gang mô ân gĕh nđâng. He koh n’ha nha đam, iĕt sŏk dak đăp ta ntôk săk sôt gơi săm ân bah.

Dŏng dak sŭt gơi săm nau ji sôt ntô săk ngăch bah

+ Dak dŏng dơi bu dŏng uĕh ma săk jăn n’hanh dơi bu kơp lah ntil nau kan uĕh dŏng tho ntŭk sôt săk jăn lah mô gĕh oxy già.

+ Dak dŭt dơi bu dŏng bư khĭt ka man n’hanh bư ntŭk sut ngăch krô ntô săk. Dak sut uĕh ma khŭng proch, suy kơl săm ngăch bah nau ji n’hanh ji môr ntô săk.

+ Pler dŏng đăp ta ăp ntŭk ta săk jăn, nau ntĭm bư kơt aơ gơi bư trŭnh nau ji môr n’hanh trŭnh nau ji. Lah ŭch săm bah ngăch ntŭk plach ntô săk, he sŏk pler dơm ta ntŭk tă plach tâm pe puăn mnĭt.

Mẫn Doanh (t.h)

489
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.