Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Khu moz gut ntơưv cuô dừa

23/07/2020 11:03 G7T+7

Tôv hơpx chor tsât hur blôngx hnox piz langz jông yuôx tangr viêm chok cxang, khu chor moz ntơưv chok cxang, txu moz xur nyangr. Cuô dừa zos tsât uô zangx, pangz uô muôx hoax tsât hur blôngx hnox piz langz chênhr sei.

Cuô dừa zos iz tsât điênx phân tưx nhiên, cxiz chênhr trao đôiv tsât, pangz cân băngx hlôngr txangr.Cuô dừa tsinhv yông yuôx tangr virut, tangr viêm, tangr oxy hoar haz đơưk lov jông yangx, uô muôx tsơưs axit lactic…

Blôngx hnox piz langz tsâu cuô dừa zos iz hur chor yuôx khu moz gut.

Iz tangs cis sơưr zôngv 100g blôngx hnox piz langz nhôngl, râuz lưx tsâu hur iz luz txir dừa xiêm kror nhis đê. Uô kangz mas bul hâu haz tsâu 30 phut, mas lâuz hur khoz hâuk. Tok txus thâuv cuô dừa lo iz chêr hâp thux tangs, tưz môngl tso jil lơưv mas li hnox yeik. Uô li ntơư iz tuânx mas chor moz ntak viv moz gut trâu mo ntux zuôr txu tangs nro. Tsuv hâuk 1 hli hlo mas khu lo moz tu nro.

Mẫn Doanh (t.h)

616
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.