Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Khu moz nto phưl têk tơư bâuv blôngx lôt

08/11/2018 09:25 G11T+7

Đoz đrox blôngx lôt zuôr changs, txar phênhv njil por tsêr mas txar uô têx tol ntêr muôx oz zangs têk. Nduôr hur, chox môngl jaz kruôr vos, chox moongl ciz đăngx.

Jăngx yuôx ntơưv blôngx lôt khu nto phưl têk tơư

Thâuv chor blôngx lôt hlôngr maux đăngx, lâuz tsuô hur angr hur saz chia txas. Iz hnuz muôz iz khơưv têk blôngx lôt tưz ciz kruôr ntơư tsuô hur krưl râuz bâu muôx li 15 phut. Đêx blôngx lôt nuôr tsi zôngv nhênhv đhâu los sis txuôk đhâu. Hâuk yênhx hnuz hlôngr đêx yuôx zix. Iz hnuz iz krưl yuôx, hâuk tsi tsês hur 7 hnuz. Thâuv tsês tsi hâuk 4-5 hnuz, txuôl nzir hâuk yuôx cxangz iz tuôx mas moz jông.

H'Mai (t.h)

813
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.