Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Săm luh dak rhal ta mpang jâng mpang ti đah n’ha mlu yun

08/11/2018 09:25 G11T+7

Rôk ăp tơm n’ha mlu yun sŏk ndrel ma reh, koh lơi chuông jêh rĭ koh gleh jong bar măt ti. Tho ân kloh, sŏk ih ân rhoănh, jêh rĭ sŏk wâr.

Nau ntĭm bư dak si tă bơh n’ha mlu yun dơi dŏng săm nau ji luh dak rhal ta mpang jâng mpang ti

Lah n’ha mlu yun wâr jêng mĭt, he sŏk nkhŭt ta neh ân ndĭk. Ăp nar sŏk du mpang ti n’ha mlu yun lĕ wâr nĕ gâm ân khuh tâm 15 mnĭt. Dak n’ha mlu yun aơ mô dơi kât ir n’hanh iê ir. Ngêt nao nao du nar tâm ban he ngêt dak chè. Ăp nar du ấm, ngêt nao nao tâm 7 nar. Jêh rlu ngêt 4 – 5 nar, he sŏk ngêt tay du pơh gơi ngăch ntrŭnh nau ji aơ.

H'Mai (t.h)

793
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.