Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Čư Jŭt n’hao ntŭk pâl kreh đơn tính - mprơ then

06/10/2016 11:01 G10T+7

Abaơ, tâm lam n’qual Čư Jŭt gĕh 3 ntŭk pâl kreh đơn tính – mprơ then ta ăp xă gĕh âk bon lan mpôl rnoi iê bu nuyh Tày, Nùng rêh lah Nam Dong, Dak N’Drŭng, Ea Pô.

Ăp phung pâl aơ gĕh lơ 70 nuyh pâl, rbŭn pâl ăp tâ. Ăp ntŭk pâl aơ hôm e mpơl măt ma ăp xă hăn rbŭn pâl, k’dŏ mprơ tâm n’gor n’hanh bơh tăch n’gor. Bơh đah nĕ, gĕh âk thôn gĕh bon lan mpôl rnoi Tày, Nùng bơh 2 xă Nam Dong n’hanh Dak Ndrŭng gĕh di diê ntŭk pâl kreh đơn tính – mprơ then bơh ăp chi hội bu nuyh ranh lĕ âk năm, bu ur, ka han rlanh… Nau way kăl e phi vật thể kreh đơn tính - mprơ then lơ nar lơ dơi âk bu nuyh bon lan ŭch iăt, pâl, dơi bu nglăp ân ntĭm tâm ăp wâl sam bŭt gưl II tâm lam n’qual.

Ntŭk pâl kreh đơn tính – mprơ then xă Ea Pô dơi ăp bu nuyh bon lan ŭch tĕng kơt pâl ngăn

Ăp ntil nau pâl kreh đơn tính – mprơ then dơi bu ndơp ân lăp ta wâl sam bŭt ntĭm ma kon se ŭch nti ngăn nti nau pâl kreh đơn mprơ aơ

Tâm ăp ntŭk pâl kreh đơn tính – mprơ then gĕh nau tâm rnglăp pâl ndrel đah phung kon se n’hanh bu ranh

Bình Nhi

1,090
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.