Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Pah kan uĕh gơi n’jrăng n’gang ŭnh sa bri

03/04/2020 10:04 G4T+7

Kông ti TNHH MTV Ðại Thành mât chiă rlau 18.000 hec ta bri ta 21 mpeh jê, ta neh ntu kơp tĕng sam bŭt hành chính xă Dak Lao (Dak Mil).

Gơi uĕh lăng nau kan mât chiă bri, n’jrăng n’gang ŭnh sa bri, ntơm tâm yăn kăl wai, kông ti lĕ n’hao nau kan mbơh ntĭm ăp ntil nau n’hêl mât bri, chiă bri, mât chiă tơm si bri tât ma bu nuyh bon lan. Bơh đah nĕ, kông ti lĕ kí 120 mlâm sam bŭt buăn nau kan, pơk 6 tâ mbơh ntĭm nau kan n’jrăng n’hanh ŭnh sa bri tât tâm r’năk bon lan n’hanh ăp r’năk bư mir dăch bri, ăp r’năk in neh bư bư mir pah kan ân uĕh gơi n’jrăng n’gang ŭnh sa bri. Bơh đah aơ, kông ti lĕ muih gâ, bư 10 km trong n’king ŭnh sa bri; hăn ksiêm gơi n’jrăng, mô ân ŭnh sa bri ta ăp ntŭk gĕh âk n’ha si, ntŭk gĕh hĭp kro mbâl (dăch tât 7.500 hec ta).

Nau kan mât chiă bri dơi pah kan lih li

Neh bri nơih ŭnh sa dơi kông ti n’king n’hanh mpơl uănh ta sam bŭt bản đồ ksiêm

Ăp ntŭk tâm dăch, ntŭk gĕh âk bu nuyh bon lan luh lăp dơi bu mbơh ntĭm trực quan

Đức Hùng

711
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.