Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tangr uô kal kâuz

28/09/2016 14:29 G9T+7

Pư uô njêik truô fangz lâux mas txu lo uô kal kâuz.

Khoa hocx chưngr minh pư uô njêik til fangz lâux muôx ntâu nux grê đuô

Viv zos ndâux plăngz haz plăngz lâul siz txuôs uô cê ntơưv iz chik câuv. Thâuv cox pư uô njêik til fangz sik, plăngz lâul nhoz saz đuô ndâux plăngz, uô truô ndâux plăngz haz cuô kâuz hur plăngz lâul til lus trox pangs, mas uô kal kâuz. Zos pư uô njêik til fangz lâux, plăngz lâul nhoz kês đuô ndâux pl ăngz mas tsi uô kal kâuz.

Mẫn Doanh (t.h)

769
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.