Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lơi ân srat mbung

28/09/2016 14:29 G9T+7

He bêch cheng meng bơh chiau ti gơi trŭnh mô gĕh srat bung.

Khoa học lĕ kan ân gĭt bêch cheng meng bơh chiau uĕh ngăn đah săk jăn

Yor khung tănh tâk n’hanh khung tâm rnglăp jêng du ntŭk, Lah he bêch cheng meng bơh ma, khung prêh lơ tăng tâk, bư ndu ndơ sa tâm ndul n’hanh srat khung nchŭn tât ta ta mlông, bư srat mbung. Yor nĕ, lah he bêch cheng bơh chiau, khung deh đah tăng tâk n’hanh mô gĕh bư srat mbung.

Mẫn Doanh (t.h)

830
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.