Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chi hội trưởng Hội nông dân gương mẫu

16/03/2017 10:37 G3T+7

Anh Đặng Phương Năm (SN 1977), dân tộc Dao, Chi hội trưởng Hội nông dân kiêm khuyến nông viên và phụ trách thủy nông tại thôn Nam Ninh, xã Nâm N’đir (Krông Nô) là người luôn gương mẫu, đi đầu trong các hoạt động tại địa phương.

Anh thường xuyên phối hợp với ban tự quản, các hội, đoàn thể trong thôn tổ chức hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây trồng; tuyên truyền, vận động người dân tăng gia lao động sản xuất, ổn định cuộc sống. Đồng thời, anh thực hiện tốt nhiệm vụ điều hành trạm bơm điều phối nước cho nông dân lao động sản xuất trên cánh đồng mẫu lớn của thôn… Nhờ đó, anh Năm luôn hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà các cấp đề ra.

Anh Đặng Phương Năm (bên phải) trao đổi với ban tự quản để xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động người dân tăng gia lao động sản xuất

Anh thường xuyên kiểm tra, điều phối để đảm bảo đủ nước cho nông dân lao động sản xuất

Hướng dẫn người dân trồng ngô đúng khoa học kỹ thuật

Anh Năm (bên phải) hướng dẫn người dân kỹ thuật ghép cải tạo cây cà phê

A Trư

129
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số cầu dân sinh tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh được Tổng cục đường bộ Việt Nam đầu tư kiên cố hóa, từ nay đến năm 2020.

* Lah rnoh ntung ân bu nuyh bon lan hăn tâm ntŭk vêch, ntŭk ngai, ntŭk gĕh nau rêh jêr zŏk tâm lam n’gor dơi Tổng cụ trong tâm dâng neh Việt Nam nkra tay ân uĕh, ntơm abaơ tât năm 2020.

* Zos chor qox ntơưv thangx tsangv nhoz tuz, nhoz đêz, thangx tsangv txov nhêv tiv zix saauv thangx tsangv xênhr lo Tôngv cux cêr angr Viêtx Nam đâux tư truôx khor, txix nuôr txus shông 2020.