Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chi hội Bu ur Dak Tân pah kan uĕh nau kan ndâk njêng M’bŭch kan

12/04/2018 09:25 G4T+7

Chi hội Bu ur thôn Dak Tân, xă Dak Nia (Gia Nghĩa) abaơ gĕh 60 nuyh hội viên, gĕh âk bu nuyh bu nong Tày, Nùng, Mạ, Mông…

Tâm ăp năm lĕ lăn, chi hội lĕ jă đă ăp bu nuyh hội viên rklach prăk rong sur neh, kơl phe gơi ân ma bu nuyh hội viên o-ach. Chi hội jă đă ăp ur sai druh ndăm mô dơi deh kon âk, ndâk ăp tâ hăn kan ân oh nur bu ur hăn nti nau bên wăng sa tâm bon têh. Yor nĕ, Chi hội rlau nar rlau gĕh âk oh nur ŭch tĕng pah kan…

Bu nuyh kan tâm chi hội nti kơt nau bên tăm, răk chăm tơm play kroch rse tâm xă Dak Nia

Chi hội ndâk tâ rbŭn ăp khay, ăp gưl gơi pơk nau nchră kan ân uĕh

Rklach prăk rong sur neh, gơi gĕh prăk dŏng ân bu nuyh hội viên o-ach manh dŏng n’hao nau wăng sa

Minh Huyền

1,882
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.