Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chi bộ thôn Nam Thanh n’hao dŏng uĕh nau kan ndjôt bôk bư hao tâm nau wăng sa

27/09/2018 14:11 G9T+7

Chi bộ thôn Nam Thanh, xă Nâm N’đir (Krông Nô) abaơ gĕh 18 nuyh đảng viên; tâm nĕ gĕh 10 đảng viên bu nong iê bu nuyh, 3 đảng viên bu ur.

Chi bộ njêng nau nchră pah kan n’hanh ndâk kan nŭm ăp Nau jrŭ bơh Ðảng ủy ka lơ tât ta ăp đảng viên. Yor nĕ, ntŏk kan ủy gai, ntĭm đảng viên, ăp ntŏk kan tâm bon lan n’hanh lam bu nuyh bon lan hao nau wăng sa, ndâk njêng nau rêh nau way uĕh. Tă bơh nĕ, nau dăp mpăn tâm thôn dơi răk mât; ăp ntil nau way mô saơ uĕh kơt kal e lĕ bon lan lâm lơi; nau rêh đảng viên tâm chi bộ n’hanh bu nuyh bon lan tâm thôn lơ nar lơ hao. Gĕh n’sĭt prăk tâm nau pah kan lơ 40 rkeh prăk năm 2017. Âk năm lĕ lăn, 100% đảng viên tâm chi bộ dơi pah kan jêh uĕh nau kan chi bộ jao. Chi bộ dơi ntŏk kan uỷ Ðảng kơp lah kloh, nâp phĭt nao nao ăp năm.

Che Phạm Văn Cường (bơh chiau ti) Bí thư Chi bộ, Kô ranh thôn Nam Thanh way nti ăp ntil nau bên pah kan tă bơh bu nuyh đảng viên lĕ jŏ năm, gĕh k’hưm

Ðảng viên, Kô ranh chi hội N’gâng kan Ntĭm bư mir jan ba Nông Thị Mơ (lôch bơh ma ti) ndâk ntĭm Nau jrŭ bơh Ðảng tât ma hội viên

Chi bộ thôn way ndâk nau kan ân ăp đảng viêm hăn khâl, nti kơt nau bên tăm tiêu tă bơh ăp ntŏk tăm tiêu uĕh tâm lam xă

Pah kan nau bư hao wăng sa bơh Ðảng, âk rnăk bon lan tâm thôn lĕ r'văt rdeh dŏng pah kan bư mir jan ba

Yor tĕng kơt nau ntĭm khoa học kĩ thuật lăp tâm nau bư mir jan ba bĕ ba lŏ tăm ta ndrênh Dak Rên ndrêh uĕh, gĕh n’sĭt jêh rek tât 8 tân du hec ta

A Trư

1,916
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.