Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau mât mray n’hâm suan săk jăn gơi n’jrăng ji tưp nau ji

05/03/2020 10:14 G3T+7

+ Phê ba: phe, hôm e iang lâk bơh tach ntô phe, gĕh nau uĕh ma n’hâm suan săk jăn (gĕh ăp vitamin nhóm B tâm nĕ uĕh ngăn lah vitamin B1, chât sơ).

Rlau 90% lượng vitamin C tâm ndơ sa dơi gĕh tă bơh play sa n’hanh ăp ntil n’ha dŏng bư trau

+ Chât đạm: sa ndrel ma piăng trau gĕh poăch mpô mpa tâm ban gĕh poăch ndrôk rpu, pêp iăr, tui ka dak rlai n’hanh tuh vanh ăp ntil…

+ Chât lay rmông: He ân tâm ban chât lay rmông tă bơh mpô mpa (si sur, ngi iăr…) n’hanh chất lay rmông tă bơh tuh vanh (dak si, tuh nanh, tuh neh…).

+ N’ha trau n’hanh play sa dŭm: he sa ntơm 400 – 600 gam n’ha trau ăp nar; n’ha trau play sa bư gĕh âk vitamin – dak n’hanh chât sơ. Dŏng sa ăp ntil n’ha bư trau tâm ban gĕh jiăm, tỏi, rmlăng, n’ha bô phôm,…

H’Mai (t.h)

330
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.