Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tuz hluôs Ê đê cuz saz lus kraz ndâu

21/05/2020 14:49 G5T+7

Thâuv kror muôx 10 shông, Y Kha (zus shông 2004) nhoz jos Nui, xar Tâm Thắng (Cư Jut) tưz uô lo iz cxa chuôz zênhx xưs li cơưv, tơưz, vangz, yâul... ntơưv car thênhx, shông.

Y Kha zos iz hur chor nênhs hluôs muôx saz nhiav nghêx kraz ndâu lâul

Tsơưv chor chuôz zênhx ntơư tsi tâu tar tangz sis tưz uô puv năng khiêur txơưx njê ntơưv tuz hluôs Ê đê hnuôr hur kraz ndâu. Lo zơưv côngz zos nghês nhân ưu tur Y Sim Êban kra cxangz, Y Kha ziv hnuz ziv uô lo ntâu chuôz zênhx khor, jông gâux, lo pêx xinhv nhiav. Y Kha tsinhv lo cxuô lênhx njênhk xair môngl côngv chor jas lưr kraz ndâu ntơưv chor lêr hôis hủ haz tov đrâu trôngx qơư. Tuz hluôs Ê đê Y Kha tưz lo jaiv iz jas lưr kraz ndâu ntơưv Hôis Tsaz Đêr shông 2018. Txus hnuôr, Y Kha tsinhv tsinhr cuz saz haz nhiav nghêx kraz ndâu lâul.

Y Kha côngv siz lưr txơưx njê kraz ndâu ntơưv cxuô jas lưr cênhz chor nghês nhân ntâu shông

H'Mai

699
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.