Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu ndăm R’đe lĕ nuih n’hâm ŭch tanh sah siau

21/05/2020 14:49 G5T+7

Ntơm tât 10 năm, Y Kha (deh năm 2004) ta bon Nui, xă Tâm Thắng (Čư Jŭt) blau tanh ăp ntil sah, nir, dông, I ung… tă bơh n’kar, iêl.

Y Kha jêng du huê bu nuyh ndăm rŏng ŭch ma nau kan tanh sah siau

Ăp ntil sah siau păng tanh mô hŏ uĕh khă nĕ dơi mpơl ân bu saơ blau blau tu bơh bu ndăm R’đe aơ tâm nau tanh sah siau. Dơi che mpeh mbơh mbâ lah Y Sim Êban ntĭm, Y Kha rlau nar rlau blau tanh ăp ntil ndơ uĕh, nâp, dơi bu nuyh bon lan r’nê. Y Kha hôm dơi bu đă hăn tâm rlong tanh ta ăp tâ rbŭn tâm n’gor n’hanh bơh tach n’gor. Bu ndăm R’đe lĕ dơi gĕh giải nhât tâ tâm rlong tanh sah siau ta tâ Rbŭn Yăn kao Mậu Tuất năm 2018. Tât abaơ, Y Kha hôm ŭch nao nao ma nau kan n’hanh lĕ nuih n’hâm mât mray nau way kăl e.

Y Kha tâm rlong tanh sah siau ta ăp tâ rbŭn tâm rlong ma ăp gru âk năm

H'Mai

700
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.