Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tơm kuyt

23/09/2016 09:58 G9T+7

Play kuyh gĕh âk nau uĕh ma bu nuyh sa gơi dăng săk jăn, gĕh sĭk, protein, lipid, vitamin, axit hữu cơ, dak…

Bu nuyh gĕh nau ji huyêt áp, ji khung, rgay, ji tâm săk jăn jêh bah ji kăt… sa kuyt ngăch ngăn bah. Ăp ntil nau ntĭm dŏng kuyt gơi bư dak si:

Tơm kuyt

+ Ji ndul, bŭt, ji kô mâk: Reh tơm kuyt 15 – 30 gam, gâm dak ngêt.

+ Ôm sêk: Kuyh reh kuyt, rao ân kloh, chê iê boh sa gânh n’hanh mŭm tâm mbung. Bât lât sêk lĕ bah ji jêh.

+ Môr, krăl mham: N’ha kuyt 40 gam, tâm pă jêng 2 tâ, ngul nĕ ir kro, wâl ân ranh, gâm dak ngêt, ngul nĕ ân ndrêh, juh hăch, đăp ta ntŭk môr. Bư kơt nĕ tâm 3 – 4 nar ngăch ngăn bah.

+ Săm mŭn gĕh ndâng jŏ nar: N’ha kuyt 20 gam, n’ha krŏch 20 gam, twom gle 10 gam, ăp ntil aơ ih ân kro, juh ân rai, m’hĭng ta ntŭk ji.

H'Mai (suckhoedoisong.vn)

658
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.