Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ntông txir tâuv ntangx

23/12/2016 09:56 G12T+7

Txir tâuv ntangx tsinhv hu uô nam hoangx bar, thuôx zangv ntông kul muôx ntâu ntơưv pêz têz qơưs. Tơưr haz nôngz jông yuôx khu ntâu zangv moz. Uô kangz têr tơưr txir tâuv ntangx, chox jaz kruôr, thâuv jôngv qaik đaiv tơưr nhias tov đrâu, nzuôr hur, cxôngr nhias, ciz đangx. Los sis muôz tơư nhôngl, qaik đaiv tơưr nhias tov đrâu, cxôngr têx đaiv zâu, jas los sis krang kruôr, tso tsuô qơư kruôr langx khav.

Ntông txir tâuv ntangx

+ Tơưr grax đangx, txoz iz chê, uô pangx, moz poz kang, gru, moz ndâux plăngz, thox plăngz, moz plơư jil, tso jil lus nyangr, tso jil moz: Tơưr chêr ntông los sis tơưr changs txir tâuv ntangx 8-16g, râuz hâuk; zôngv tov đrâu los sis muôz đêx tsâu cư tơư.

+ Hăc laox: Nzuôr hur kror moz ntơưv đêx bâu chia sur so los sis cuô njêr 0,9%, tangs so kruôr. Muôz tơưr nhôngl tâuv ntangx qaik đaiv tơưr cxo tov đrâu, cxôngr zâu, tuôr lưx, tsu cuô, plênhr ntâu tsuô kror moz; iz hnuz uô 2 – 3 jas.

+ Thox plăngz, moz ndâux plăngz, uô kal kâuz: Nôngz txir tâuv ntangx ciz đangx tuôr môngr, iz hnuz hâuk 10-16g, phaiz 2 jas uô ntêx nox mor 1 six.

Nguồn: suckhoedoisong.vn

895
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.