Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsoz hoex

05/01/2018 08:59 G1T+7

Trơưs Đông y tsinhr sir zôngv pangx mol (pangx tsi tâu tơưk) chia uô yuôx. Iz cxa jăngx yuôx zôngv pangx hoex khu moz li nuôr:

Pangx Hoex

+ Thânx cinh sui nhươx, pư tsi lo: Zôngv pangx hoex haz nôngz muôngx oz chor bâu viz zangv, ciz kruôr tuôr môngr, iz jas hâuk 5g, 3-4 jas/ hnuz los sis zôngv jiêng iz zangv 10g tsâu haauk hlôngr đêx yuôx zêx.

+ Pangz khu nyangr ndê saz: Pangx hoex 10g, blôngx sen 10g, cu cangr mol sen 5g, cuc pangx đăngx 4g. Lâuz 500ml đêx râuz yuôr 150ml, râuz 2 jaz hâuk iz hnuz. Iz jas hâuk 10 hnuz.

+ Tso kuôr nyangr: Zôngv pangx (ci sur so) 10-15g los sis zôngv txir hoex  8-12g  râuz hâuk.

+ Txoz, to, uô xuô: Muôz blôngx hoex nhôngl chox râuz nhênhv, đang.

H'Mai (suckhoedoisong.vn)

1,789
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.