Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tơm hòe

05/01/2018 08:59 G1T+7

Tâm Ðông y way dŏng mlom kao hoè nse dŏng bư dak si. Ăp ntil nau ntĭm dŏng kao hòe sâm kơl săm nau ji:

Kao hòe

+ Ji tâm bôk ngok, mô lêt bich: Dŏng kao hòe n’hanh grăp muồng ăp ntil ân tâm ban, wâl ân sĭn juh hăch, ăp tâ sŏk ngêt 5 gam, ngêt  3 – 4 tâ du nar, mô rĭ dŏng êng êng 10 bar ntil aơ ngêt dah ngêt dak trà.

+ Sâm kơl săm hao huyết áp: Kao hòe 10 gam, n’ha krih 10 gam, grăp kao krih 5 gam, kuc kao mĭt 4 gam. Chê 500ml dak gâm ân sât hôm 150ml, gâm 2 tâ ngêt du nar. Ăp tâ dŏng ngêt tâm 10 nar.

+ Hăn ĕk luh m’ham: Dŏng kao hòe (wâr ân sĭn) 10 – 15 gam mô rĭ dŏng play hòe 8 – 12 gam gâm ngêt.

+ Săm chiăt, toh plau: Sŏk n’ha hòe ndrêh gâm duh, dŏng ŭm săk.

H'Mai (suckhoedoisong.vn)

1,752
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.