Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tơm prit cô đơn

25/11/2021 10:06 G11T+7

Tâm lam neh ntu Dak Nong, tơm prit cô đơn chăt âk ta mpeh bri yôk n'hanh tâm đŭng yôk ŭnh ta n'qual Krông Nô; tơm prit aơ hôm gĕh âk săk bu moh lah kon dơi, prit kao krih, prit jâng r'veh, prit bạc hà...

Tơm prit cô đơn chăt tĕng grăp, ntơm bơh chăt tât ta luh dôr chăt êng du tơm dơm, mô gĕh chăt tơm kon mhe. Tơm prêh ntơm 3 - 5 met, tơm dăch ta neh têh, kao gĕh mau ndrêh, blang tâm ban kao krih. Du tơm gĕh du ndrŏng prit, du ndrŏng gĕh 8 - 10 ndơk, du ndơk gĕh 13 - 15 mlâm play. Play prit aơ gĕh âk grăp, têh rlau grăp prit he ngăn ngăn. Tâm nau kan mât mray đa dạng sinh học, tơm prit cô đơn dơi ăp phung kan khoa học njŭn nchih ta Săm bŭt chăng Việt Nam, tĕng nau kan "nguy cấp tuyệt chủng". Ntil prit aơ gĕh nau uĕh âk ma ntŭk rêh n'hanh dơi bu nuyh bon lan dŏng nkra dak si.

Ta ăp ntŭk lŭ yôk ŭnh, tơm prit cô đơn chăt tâm lŭ yor sĭm, mpô mpa sa play jêh rĭ ĕk bơh tach...

Ndrŏng prit cô đơn uănh êng ang mô gĕh kơt ndrŏng prit he ngăn ngăn

Prit cô đơn ta mpeh yôk ŭnh Krông Nô dơi âk bu nuyh bon lan ŭch

Hồ Mai

358
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.