Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nsrôih mbơh ntĭm tay bu nuyh bon lan n’jrăng, n’gang nau ji tưp Covid-19

23/04/2020 14:33 G4T+7

Jêh 15 nar bư tĕng nau kan tâm nkhah lĕ r’ngôch bon lan, ta n’gor Dak Nong dơi bri dak kơp lah n’gor iê klach tâm tưp nau ji Covid-19. Yor nĕ, nau kan nkhah lĕ r’ngôch bon lan dơi Chính phủ n’hŭch trŭnh, bư tĕng nau Ntĭm gai 15.

UBBL n’gor lĕ dăp trŭnh sam bŭt mbơh hưn nau kan gơi n’jrăng, n’gang tay nau ji tưp Covid-19. Tĕng nau kan aơ, bu nuyh bon lan mô dơi rbŭn gŭ 10 nuyh ta kông sở, wâl sam bŭt, wâl dak si; đă gŭ tâm ngai bu nuyh aơ ma bu nuyh ri iê ngăn ngên ngai tât 2 met ta ăp ntŭk tâm bon lan; ân rlu tay ăp ntil ndơ kan mô khay tâm ban gĕh ăp ntil nau k’dŏ mprơ,  ntŭk hăn pâl, pâl mpât săk jăn, ntŭk pâl gĕh âk bu nuyh gŭ ndrel ta ăp ntŭk tâm bon lan, ăp ntŭk bư uĕh ma săk jăn, ntŭk mprơ karaoke, massage, vũ trường, gym, yoga… Bu nuyh bon lan bư tĕng ân di ăp ntil nau n’hêl ta nau kan n’jrăng n’gang nau ji tưp, n’gâng kan bri dak, ăp ntŭk kan n’hao nau nsrôih mbơh ntĭm, jă đă bon lan tĕng kan ân di n’hanh nhŭp kuh ăp bu nuyh mô tĕng nau n’hêl n’jrăng, n’gang nau ji tưp Covid-19.

Jêh aơ hên dăn mpơl rup yor phóng viên gĕh chup mhau lơ 19/4 ta xă Trường Xuân (Dak N’Soong).

Âk bu nuyh ndăm rbŭn pâl in jin, mô gĕh put muh măt ta wâl tăch ca phê ngêt ta xă Trường Xuân

Du câu lcạ bộ bi da pơk mpông gĕh rlau 10 nuyh pâl mô pah kan tĕng nau ntĭm n’jrăng n’gang nau ji tưp

Gĕh âk băng rôn bu mbơh ntĭm ăp ntŭk, khă nĕ âk bu nuyh bon lan mô ndô đon n’kar săk, mô put muh măt thơ luh bơh tach

H'Mai

947
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.