Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Uănh kh’lay tay nau kan ntâp dak si n’jrăng nau ji moih ma so

07/05/2020 09:34 G5T+7

Nau ji moih ta so lah du ntil nau ji tưp kấp tính yor virus moih ta so bư gĕh, tâm tưp ntơm mpô mpa rong tât ta bu nuyh, tâm nĕ gĕh tă bơh so meo.

Ta âk n’qual, âk ngăn bu rong mbâk so n’hanh mô gĕh ntâp dak si n’jrăng nau moih ma so

Bu nuyh tưp virus moih lah mpơl saơ nau ji lâm sàng lah 100% khĭt. Tâm nĕ, r’noh so tâm lam n’gor dơi nu njŭn ntâp dak si n’jrăng nau moih iê ngăn. Năm 2019, n’gâng kan lĕ ntâp dak si n’jrăng nau moih ma si gĕh rlau 14.000 mlâm, gĕh kan tâm 20% r’noh so gĕh tâm n’gor. Ntơm bôk năm tât abaơ, nau kan mbơh ntĭm n’hanh ntâp dak si n’jrăng nau tưp moih ta ăp n’qual mô dơi bu ndâk kan, nĕ klăch ngăn gĕh nau ji tưp nau moih ta yăn bri duh nar abaơ. Yor nĕ, bu nuyh rong so njŭn so hăn ntâp dak si n’jrăng nau ji moih gơi gĕh nau đăp mpăn ma bu nuyh nơm rong n’hanh ăp bu nuyh tâm r’năk.

Bu nuyh bon lan njŭn so ân bu ntâp dak si n’jrăng nau moih ta ăp n’gâng kan tâm n’gor

H'Mai

777
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.