Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Canr bôs Măts trâns trâu saz tsuô jêx jos

09/07/2020 19:55 G7T+7

Zơưv Điểu Đá minhx cxưx M’nông zos Trươngv ban Măts trâns jos Bu Đách, xar Đăk R’tih (Tuy Đưc).

Đrul năng đôngs, sir jul, zơưv tsinhr môngl txus tsêr pêx xinhv kruôz ntuôl pux tuz nhuôs côngv saz, siz pangz phuôv tsangr cinh têr tưz xứ li hur luz nênhx cxuô hnuz. Kror trâu saz, sir jul ntơưv Trươngv ban Măts trâns Điểu Đá, pêx xinhv hur jos siz lưr uô hnox uô hâuk, cxiv tsang chuôz zis, jêx jos văn hoar.

Trươngv ban Măts trâns Điểu Đá (tov cơưs sangz xik) kruô ntuôl pêx xinhv côngv saz, siz pangz cxiv tsang nênhx văn hoar

Zơưv Điểu Đá (sangz xik) yangv, dênhr saz pêx xinhv hur jos trâu saz phuôv tsangr cinh têr

Zơưv tsinhr môngl seiz cưx đêx chia khu đêx tsuô pux tuz nhuôs chos tu blêx muôx kangz hâu

A Trư

2,003
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.