Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Kan bộ Mặt trận nsrôih pah kan ma bon lan

09/07/2020 19:55 G7T+7

Che Ðiểu Ðá, Bu Nong n’hanh bư Kô ranh Mặt trận bon Bu Dăch, xă Dak R’tih (Tuy Ðức).

Ðah nau ngăch mprăl tâm nau kan, lĕ nuih n’hâm tâm nau kan, che tât ta wâl gơi jă đă bu nuyh bon lan tâm rom gop, tâm kơl bư hao nau wăng sa n’hanh bư hao nau rêh ôi mhau. Yor gĕh nau nsrôih, lĕ nuih n’hâm ma nau pah kan bơh Kô ranh Mặt Ðiểu Ðá, bu nuyh bon lan tâm bon lĕ nsrôih pah kan bư mir jan ba, ndâk njêng nau rêh gĕh nau way, bon lan kloh uĕh.

Kô ranh Mặt trận Ðiểu Ðá (lôch bơh ma ti) jă đă bu nuyh bon lan tâm rom gop, tâm kơl ndâk njêng nau rêh gĕh nau way

Che Ðiểu Ðá (bơh ma ti) ôp khâl, jă đă bu nuyh bon lan tâm bon nsrôih bư hao nau wăng sa

Che hăn ksiêm uănh bong hoch dak gơi pơk dak ân bu nuyh bon lan dŏng tăm ba lŏ

A Trư

2,001
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.