Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Canr bôs K’Trung trâu saz, sir jul tsuô jêx jos

02/07/2020 16:56 G7T+7

Tix lâul K’Trung, minhx cxưx Mạ, zos Phor Tsuv tinhx UBMTTQ xar Ðăk Som (Ðăk Glong). Ntơưv cương vix hâux lưv, tix lâul tsinhr zov chênhr kruôz ntuôl, kruôz hu pêx xinhv trâu saz phuôv tsangr cinh têr, cxuôv yeiz txu pluôs, tuôr tsês văn hoar truênx thôngr…

Tiv zix, tix lâul uô jông tsôngv box minhx cxưx Môngz sâuv thangx tsangv xar tsi uô, khơưs tsês, sir zôngv cxuô zangv vur khir, yuôx tơưk, công cus pangz mangx. Kror ntâus ntêx, sir jul ntơưv tix lâul tưz đênhr saz huv six Pêx xinhv hur xar trâu saz uô hnox uô hâuk, phuôv tsangr cinh têr, đamv bov an ninh tsôngv langx haz tuôr tsês văn hoar truênx thôngr.

Tix lâul K’Trung (sangz lâux) môngl txus qơư, cênhz đrul chor tsưr jos uô jông cxiv tsang luz nênhx văn hoar ntơưv thangx tsangv tiz nênhs nhoz

Tix lâul K’Trung (sangz lâux) kruôz ntuôl minhx cxưx Mạ nhoz xar Đăk Som tuôr tsês văn hoar truênx thôngr

Tix lâul đênhr saz pêx xinhv cxiv tsang chor mô hinhx phuôv tsangr cinh têr muôx kangz hâu

Y Sơn

2,032
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.