Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Kan bộ K’Trung lĕ nuih n’hâm, dơn nau kan ma bon lan

02/07/2020 16:56 G7T+7

Nô K’Trung, bu nong Mạ, lah Groi Kô ranh UBMTBD xă Dak Som (Dak Glong). Ta nau pah kan, nô uănh kh’lay nau kan mbơh ntĭm, jă đă bu nuyh bon lan nsrôih bư hao nau wăng sa, lâm nau ji ngot trŭnh o-ach, mât mray nau way kăl e…

Tâm nĕ, nô pah kan uĕh nau kan jă đă bon lan bu nuyh Mông tâm xă mô dơi nkra, prăp, dŏng phao bleo, ndu ndơ rtoh, ndu ndơ dŏng tâm dông. Nau leo pah kan lor, dơn nau kan tă bơh nô lĕ ngăch n’hưch Bu nuyh bon lan ta xă nsrôih pah kan bư mir jăn ba, bư hao nau wăng sa, mât mray đăp mpăn nau rêh n’hanh mât mray nau way kăl e.

Nô K’Trung (bơh chiau ti) hăn tât tâm bon lan, kan ndrel ma ăp kô ranh thôn bon bư tĕng uĕh nau kan ndâk njêng nau rêh kloh uĕh tâm bon lan

Nô K’Trung (bơh chiau ti) mbơh ntĭm bu nuyh bu nong Mạ ta xã Dak Som mât mray nau way kăl e

Nô jă đă bu nuyh bon lan ndâk njêng ăp ntil nau wăng sa uĕh lăng

Y Sơn

1,991
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.