Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cán bộ K’Trung nhiệt tình, trách nhiệm với bon làng

02/07/2020 16:56 G7T+7

Anh K’Trung, dân tộc Mạ, là Phó Chủ tịch UBMTTQ xã Ðắk Som (Ðắk Glong). Trong cương vị công tác, anh luôn chú trọng tuyên truyền, vận động người dân chăm lo phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn văn hóa truyền thống...

Đặc biệt, anh thực hiện tốt việc vận động đồng bào dân tộc Mông trên địa bàn xã không chế tạo, tàng trữ, sử dụng các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Sự gương mẫu, trách nhiệm của anh đã kịp thời động viên quần chúng Nhân dân trong xã tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh xã hội và bảo tồn văn hóa truyền thống.

Anh K'Trung (bên trái) xuống địa bàn, phối hợp với các trưởng thôn bon thực hiện tốt việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư

Anh K'Trung (bên trái) tuyên truyền đồng bào dân tộc Mạ ở xã Ðắk Som giữ gìn văn hóa truyền thống

Anh vận động người dân xây dựng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả

Y Sơn

1,990
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.