Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsưr ziv khu thâuv mor tsư cuz nhiaz

30/12/2016 13:36 G12T+7

Thâuv uô mor, mangs tsư cuz nhiaz, zuôr uô lơưr ntâu zangv hur kangz nuôr chia khu:

Muôz đok trangx khu mor tsư cuz nhiaz

– Thâuv mor tsư cuz nhiaz, tuô kror chuz, muôz tso hur lâux câuz mor iz câus par mix, muôz hâu bul. 5 phut uô kangz, par mix grul tangs pang tsư cuz nhiaz hur mor.

– Los sis lâuz đêx txas tsuô hur iz luz ntiv tso tsuô hur plơưr lâux câuz mor mangs tsư cuz nhiaz nas cuôs ndâux ntiv tax cênhz chor mor. Bus hâu lâux câuz mor, chia suôr tơưk chik zâu, chuz mor 1 – 2 phut mas krêz hâu.

– Muôz tsuô hur lâux câuz mor  3-5 blôngx đok nhôngl bus hâu. Uô kangz ntâu phut mas ru đok hur lâux câuz mor tsês.

– Muôz luz puôr ndêik tơưk chik laz tso hur ntiv, tso hur lâux câuz mor, bus hâu tsuô. 10 phut uô kangz krêz hâu, ru ntiv tsês, tsư cuz nhia lo ndêik tơưk grul tangs.

609
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.