Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsưr ziv uô hur saz phưx thâur thuiv tinh

28/05/2020 14:51 G5T+7

+ Chia uô hur saz haz yaz chi tsuô phưx thâur thuiv tinh, cox lâuz mir njir cuô kâuz los sis tsu ndol puôr cuô txir lưs kâuz tsuô hur đêx sur đu cuôs siz shơư. Muôz chor jung jix ntơư nzuôr phưx thâur, so kruôr phưx thâur ntơưv ntâuz muôs, chor phưx thâur thuiv tinh zuôr yaz chi tuôx.

Tsâu phưx thâur thuiv tinh tsuô hur jung jix đêx haz cuô kâuz zuôr pangz cxuôv môngl tangs chor kas nênhs lu luz phưx

+ Phưx thâur thuiv tinh tsês ntâu hnuz nju plâus plangr, kuz, zuôr mos lưx 3 luz kei keiz tso tsuô hur faz lux, cxang cuô iz luz txir lưs kâuz ¼ khoz cuô kâuz. Muôz phưx thâur lus tsâu hur chor cuô hnuôr đhâu mo. Thâuv flâuz kei mangx mangv zangx hur cuô txir lưs kâuz haz cuô kâuz zuôr uô muôx tsât muôx khav năng lơưr tangs chor kas nênhs, cxuôv tangs chor kas kuz uô tsuô phưx thuiv tinh chi iz zangv yaz.

Mẫn Doanh (t.h)

570
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.